Home » Personalități din Ștei

Personalități din Ștei

Miron PompiliuFolcloristul și scriitorul Miron Pompiliu s-a născut la Ștei (1847 - 1897). Creația sa este diversă:
- Balade populare române culegeri floclorice
- Poezii populare de peste Carpați
- Basme
- Scrisori de la țară (proză)
- Versuri originale
- Traduceri din scriitori străini
- Studii despre limbă
Ioan SimedreS-a născut la Ștei în 1936, profesor de limba și literatura română. A publicat proză, aforisme, culegeri de folclor, scrieri monografice.
Operele care au văzut lumina tiparului sunt:
- Monografia orașului Ștei
- Folclor de pe Valea Superioară a Crișului Negru
- Însemnări momentane. Din folclorul Șteiului de ieri
- Basme
- Miron Pompiliu - Viața și opera unui junimist
Câteva aforisme din creația sa:
- Orice regim tiranic omoară mai întâi ciobanii, leagă câinii de pază și lasă măgarii să conducă turma.
- Coloritul privighetorii nu este frumos, dar ce triluri scoate această pasăre măiastră!
- Când rațiunea doarme se întinde umbra groasă a prostiei.
- Cei mari mor, ca să poată trăi cei mici.
- Cea mai mare judecată este aceea pe care ți-o faci singur.
Petru PanteaS-a născut în satul Belejeni în anul 1924, este inginer mecanic de profesie, un adevărat părinte al Șteiului prin tot ce a făcut pentru oameni.
Inginerul Petru Pantea a fost timp de 21 de ani directorul Întreprinderii Mecanice, pe care a condus-o cu multă competență.
De numele domniei sale se leagă construcția bazei sportive Oțelul sala de sport Lioara, cantina, alimentarea cu apă a orașului, blocurile de locuințe pentru nefamiliști, centrala termică de zonă, construcția Grupului Școlar Industrial nr. 1, extinderea continuă a întreprinderii, etc.
Pentru meritele sale de excepție i s-a conferit titlul de Cetățean de onoare al orașului, recunoscându-i-se tardiv multe merite în administrarea și gospodărirea renumitei întreprinderi mecanice de atunci și până la evenimentele din 1989,
Vasile BlagaS-a născut în anul 1956 în satul Petrileni, inginer absolvent al Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, este absolvent al Colegiului Național de Apărare din București. A fost inginer cu diferite funcții de răspundere la Intreprinderea Mecanică din Ștei, ajungând și la funcția de director adjunct al întreprinderii. A fost în fruntea evenimentelor revoluționare de la Ștei. Între anii 1990-1991 a fost deputat în Parlamentul României, apoi prefect al județului Bihor, între 1991-1993, director la Direcția Regională Vamală Oradea între anii 1993-1996, senator, din partea Partidului Democrat, în Parlamentul României în mandatul 1996-2000,
Între anii 2000-2004 Blaga a lucrat ca expert parlamentar. În anul 2001 a fost ales în funcția de vicepreședinte cu probleme organizatorice al PD și președinte al PD București. După alegerile parlamentare din noiembrie 2004, în care a îndeplinit funcția de șef al campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu, noul președinte al României l-a numit pe Vasile Blaga, la 21 decembrie 2004, în funcția de consilier prezidențial în probleme de apărare, securitate și siguranță națională, șef al Departamentului Securității Naționale al Administrației Prezidențiale.
La data de 29 decembrie 2004, Vasile Blaga a fost numit în funcția de Ministru al Administrației și Internelor în Guvernul Tăriceanu, demisionând din cadrul Administrației Prezidențiale.
A fost reales ca senator de București pe listele Partidului Democrat pentru legislatura 2004-2008. Devine membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din data de 8 februarie 2007.
În noiembrie 2011, a fost numit la conducerea Senatului României.
Ca membru al Parlamentului României a contribuit la declararea zonei Ștei - Nucet zonă defavorizată, realizarea drumului de centură și alte obiective din Ștei și zonă.
Nicolae CoroiuS-a născut în data de 16 noiembrie 1955, în localitatea Cîmpanii de Jos. Este inginer din anul 1981 în urma absolvirii Facultății de Electrotehnică Timișoara - specialitatea Electrotehnică. A ocupat timp de 18 ani funcții de conducere în cadrul Întreprinderii Mecanice din orașul Ștei, în perioada 1990-1993 a fost adjunct șef centru CIT Ștei, 1993-1997 șef centru CIT Ștei, urmând ca din anul 2000 să ocupe funcția de director adjunct exploatare la SD Oradea, iar din 2001 directorul SDFEE Oradea.
A desfășurat o bogată activitate științifică, concretizată în 53 de articole publicate în țară și străinătate, 3 cursuri universitare, este coautorul lucrărilor:
- Mijloace moderne de protecție a instalațiilor electrice de joasă tensiune
- Fiabilitatea și mentenanța echipamentelor electrice
Deține brevetele de invenții nr. 83526/1983 și 862007/1984, de asemenea certificatul de inovator nr. 39/13/1981,
Teodor MoldovanS-a născut în comuna Mica din județul Cluj. A absolvit Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Electrotehnică, devenind inginer în electroenergetică. În anul 1990 s-a specializat în managementul întreprinderilor, de asemenea în 1997 a absolvit cursul de Relații Economice Internaționale București.
A fost inginer la SC Hiperion SA Ștei. Din anul 1982 își continuă activitatea la RAGCL Ștei, ocupă postul de director în perioada 1991-1994, Cariera politică i-a oferit șansa de a deveni deputat în Parlamentul României, între anii 1994-1996, Revenind la Ștei, după expirarea mandatului de deputat, ocupă postul de director la aceeași societate până în anul 2003, În cariera sa profesională a întocmit peste 20 de proiecte tehnice de utilaje de ridicat și transport. În anul 1980 obține Certificatul de inventator nr. 83523,
Pavel DumitracheS-a născut la Râmnicu Vâlcea în anul 1933, a absolvit Institutul de Educație Fizică - specialitatea box.
Este unul dintre membrii fondatori ai cenaclului Miron Pompiliu și președinte al cenaclului.
A câștigat premiul pentru poezie al revistei Familia din Oradea în anul 1980,
A publicat poezii în presa cotidiană și în reviste literare de prestigiu: România Literară, Argeș, Munca, Scânteia Tineretului, Crișana. Este laureat al premiului pentru poezie, al ziarelor Crișana și Faklya.
Viorel MoșS-a născut în satul Câmp în anul1952, sociolog de profesie, a fost directorul SC Tricom SA Vașcău. A publicat în presă numeroase articole pe teme de specificul profesiei sale. Este stăpânit de duhul poeziei. Semnează și cu pseudonimul Trăian Câmpanu.
Emma Tămâianu (Miorița)S-a născut în 1968 la Ștei. Și-a obținut doctoratul în filologie cu lucrarea '' Fundamentele tipologiei textuale''. O abordare în lumina lingvisticii integrale. Este conferențiar la Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș - Bolyai. A inițiat înființarea catedrei de limba niponă în cadrul aceleeași universități. A publicat patru cărți de specialitate, a prezentat 31 de comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale pe teme de lingvistică. Este cunoscătoare a șase limbi engleză, germană, japoneză, franceză și spaniolă.
Octavian PopaS-a născut în anul 1928 la Vărzarii de Jos și a decedat în anul 2001, Profesor de desen și artist plastic, a avut numeroase expoziții în oraș, în țară și în străinătate.
Pânzele sale care oglindesc și locuri pitorești din Ștei sunt o mărturie vie a dragostei pe care plasticianul a avut-o pentru urbe, ele fiind și un tezaur de frumusețe și artă pentru cei care vor veni. Plin de gust și sensibilitate artistul este o mare personalitate a plasticii românești contemporane.
Zorica Gavrilăinterpretă de muzică populară românească. S-a născut la Hinchiriș în anul 1952, este deținătoarea trofeului de muzică populară Floarea din grădină. Ca solistă a ansamblului artistic Doina Șteiului, a susținut numeroase programe artistice în localitate, în țară și în străinătate.
Ioan AronS-a născut în comuna Câmpani în anul 1947, absolvent al Școlii Populare de Artă din Oradea - Secția Sculptură și al Academiei de Pictură Bisericească și Restaurare - București.
A făcut pictură monumentală valoroasă în numeroase biserici din București, Brașov, Vălenii de Munte, Slatina, fiind apreciat de critica de specialitate. În expozițiile organizate la Ștei, Oradea, București și multe alte localități din țară a expus pictură laică dovedindu-se a fi un fin colorist.
Marius TârnăveanuS-a născut la Șimleul Silvaniei în anul 1936, este absolvent al Facultății de Electrotehnică, îndeplinind de-a lungul anilor diferite funcții de conducere în fostele raioane Beiuș și Lunca Vașcăului ca inginer electrotehnic și apoi în orașul Ștei la Intreprinderea Mecanică, Fabrica de uși, ferestre, mobilă, Fabrica de canistre.
Este pasionat de pictură încă din copilărie. Ca elev și student a expus lucrări în multe rânduri în Oradea și Timișoara. În cadrul Festivalului Național Cântarea României a obținut numeroase diplome cu locul I și II pe județ și țară.
Stilul de lucru este clasico - impresionist. A pictat peste 2515 tablouri, multe dintre ele ajungând în Australia, Bulgaria, Grecia, Germania, Franța, SUA, Canada, Ungaria, Rusia.
Solicitarea lucrărilor sale, după cum se poate vedea din enumerarea țărilor de mai sus, spune totul despre valoarea creațiilor artistului, ele sunt pline de viață și frumusețe.
Ioan Adrian Sabău S-a născut la Ștei în anul 1976, absolvent al Facultății de Arte și Design din Cluj Napoca în anul 2000, Între anii 2000 - 2001 este preparator la Universitatea de Arte Plastice din Oradea.
Este autorul bustului folcloristului Miron Pompiliu, expus în centrul orașului. Activitatea de artist plastic este reprezentată și de participarea la unele expoziții naționale și internaționale. A obținut numeroase distincții: 1997 - Bienala Dantesca de la Ravena, 1997 - Medalia de Argint (grup) în cadrul Bienalei de la Ravena, 1994 - Premiul I la Concursul de sculptură de la Brașov, 1993 - Premiul III la Olimpiada de Arte Plastice, secțiunea sculptură Timișoara, 1992 - Premiul II la Olimpiada de Arte Plastice secțiunea sculptură de la Bacău, 1991 - Premiul III - Olimpiada de Arte Plastice secțiunea sculptură, Baia Mare.
La galeriile de artă din Cluj a expus pictură și grafică.
În anul 2002 Consiliul Local Ștei îi recunoaște meritele prin Diploma de excelență decernată cu ocazia Zilelor orașului Ștei.
Mircea PogoreviciS-a născut la Florești - Soroca, în anul 1937, geolog, o personalitate multilaterală. În calitate de geolog a colindat munții României în căutarea minereurilor de uraniu.
Artistul fotograf de talent dl. Pogorevici a avut expoziții personale la Suceava, Beiuș, Ștei, Vașcău, Oradea, Băile Felix și București.
Domnul Mircea Pogorevici e de o modestie cum rar se poate întâlni în viața urbei noastre, având însă cultură, gust artistic și sensibilitate admirabil structurate în comportamentul său de om și cetățean.
Serina BallaS-a născut la Ploiești în anul 1950, Supranumită privighetoarea Șteiului, fostă elevă a celebrei interprete lirice Arta Florescu, doamna Serina Balla s-a impus ca o mare interpretă a scenei lirice românești. A cântat pe multe scene din țară arii din opere și operete, lieduri, romanțe și cântece de petrecere. Este laureată a mai multor concursuri muzicale din țară, unde a obținut mereu locuri fruntașe. Cu vocea ei catifelată câștigă auditoriul de la primele acorduri muzicale.
Pentru contribuția adusă la cunoașterea orașului în țară, Consiliul Local Ștei i-a atribuit în anul 2002 Diploma de excelență.
Moise TeodorS-a născut în comuna Cărpinet în anul 1938, este profesor de muzică. În Ștei, Beiuș și județ a desfășurat o intensă activitate culturală. A colaborat cu secția Bartok a Academiei Ungare, Bartok Archivum din Budapesta în scopul reconstituirii pelerinajului acestui compozitor prin Bihor și la completarea arborelui genealogic al familiei acestuia. Pentru contribuțiile sale profesorul a primit scrisoare de mulțumire din partea Academiei din Budapesta.
De-a lungul anilor a publicat folclor muzical, în revista Muzica, cam mai reprezentativă fiind culegerea de colinde O ce veste minunată.
A dirijat corurile de la Școala cu clasele I - VIII Miron Pompiliu din Ștei, Liceul Pedagogic Nicolae
Bolcaș - Beiuș, Casa de Cultură Ștei.
A înființat prima fanfară la Ștei cu care a obținut rezultate remarcabile în oraș și județ.
Traian Peic
S-a născut la Nimăiești în anul 1950, absolvent al Facultății de Chimie, cercetător științific principal, gradul II, deținea brevet de invenție pentru lucrarea Procedeu de epurare a apelor reziduale conținând radiu 226,
Doctor în chimie din 1997, cu lucrarea Contaminarea radioactivă naturală a factorilor de mediu în procesele de extracție a unor materii prime indigene.
A publicat 30 de lucrări științifice de cercetare, în țară și 13 lucrări în străinătate. Principala activitate științifică a constat în supravegherea poluării radioactive a mediului înconjurător în zonele de influență a explorării, transportului și prelucrării minereurilor radioactive, tratarea deșeurilor radioactive, studiul condițiilor de muncă și riscul contaminării interne a personalului muncitor din subteran și de la instalațiile de purificare al concentratului uranifer.
A făcut cercetare asupra surselor de poluare radioactivă naturală în industria extractivă și de utilizare a apelor geotermale, extracția și arderea cărbunilor.
Între anii 1992-2000 a fost ales consilier în Consiliul Local al orașului Ștei.
Slobodan StoiciS-a născut în anul 1935 la Mănăștur - Arad, este inginer geolog, a lucrat la Exploatarea Minieră Bihor peste 40 de ani.
Doctor în geologie cu teza Districtul metalogenetic Băița Bihorului.
A publicat mai multe cărți de specialitate, unele în colaborare:
- Uraniul și Thoriul - S. Stoici - S. Tătaru
- Molibdenul și Wolframul - S. Stoici - Șerban Vlad
- Studiul geologic și petrografic al bazinului superior al Crișului Negru - Băița Bihor
- Borul - S. Stoici
- Zeoliți - I. Bedelean - S. Stoici
A participat la simpozioane și congrese internaționale de geologie cu peste 30 de studii și articole în țară și străinătate - Stuttgart, Budapesta, Belgrad.
În satul Băița Bihorului a ridicat un monument din marmură în cinstea muncitorilor mineri.
Gheorghe ArdeleanuS-a născut la 6 martie 1942 în București din părinții bihoreni, stabiliți în comuna Batăr Bihor. Este primul profesor titular al Liceului Teoretic Avram Iancu, absolvent al Universității din Timișoara, Facultatea de Filologie 1966, Este profesor de limba și literatura română cu rezultate deosebite la catedră și mult stimat de elevii săi.
A publicat numeroase articole în presa de cultură. Timp de 10 ani, 1972-1982, a fost unul dintre cei mai apreciați directori ai Casei de Cultură din oraș.
De numele dânsului se leagă, - cât a fost primar interimar (iulie 1990 - august 1991) - și amplasarea unor importante edificii social-culturale în oraș, vânzarea locuințelor către populație, schimbarea denumirii unor străzi din oraș ce păstrau nume cu iz proletcultist, implicarea în normalizarea vieții social-economice după revoluție și în orașul nostru.
În 1999, împreună cu soția sa educ. Florica Ardeleanu a publicat o carte de mare interes pentru preșcolari Colorăm desenele, învățăm catrenele, prima carte cu copertă policromă a tipografiei șteiene.
Petru VesaS-a născut în satul Cheșa, în anul 1932, profesor de chimie, director de liceu cu activitate îndelungată în învățământul șteian.
A colaborat la Revista de fizică și chimie, cu studii și articole de specialitate, precum și la presa județeană.
A fost membru în Consiliul Superior al Învățământului, inspector metodist, participând cu numeroase referate la consfătuirile cadrelor didactice din județ. Un apreciat profesor cu multiple preocupări, în anul 2002 Primăria orașului Ștei i-a atribuit Diploma de excelență.
Ioan SălăjanS-a născut în anul 1932 în comuna Sântimbru, inginer geolog, doctor în geologie cu teza Mineralizația de uraniu de la Roșia Montană.
A lucrat la Exploatarea Minieră Bihor peste 35 de ani, participând și la numeroase simpozioane pe teme de minerit, organizate în țară și străinătate.
Sabin TocoianS-a născut la Călugări în anul 1945, inginer geolog, doctor în geologie cu lucrarea Manifestările magmatice din Munții Bihariei și legătura lor cu mineralizațiile metalice.
A publicat mai multe lucrări de specialitate în revista Studia din Cluj Napoca și a descoperit trei zăcăminte de minereuri și un zăcământ de apă.
Moise CândeaS-a născut la Ștei în anul 1951, economist, doctor în economie cu lucrarea Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor din activitatea de transport feroviar.
Actualmente este director la Regionala Căi Ferate Moldova și este lector universitar la Facultatea de Științe Economice din Iași.
Gheorghe TirlaS-a născut la Ștei în anul 1934, inginer T.C.M., doctor în științe tehnice cu teza Determinarea capacităților de producție și optimizarea acestora în industria constructoare de mașini. A fost lector universitar la Universitatea Politehnică București.
Mihai StanciuS-a născut în satul Pietrani în anul 1943, Este medicul cu cel mai lung mandat din orașul Ștei. A lucrat la Baza de Cercetări Medicale în domeniul uraniului, privind măsurarea radiațiilor în zonă și în țară. Om de ținută intelectuală a participat la congrese și simpozioane privind igiena radiațiilor publicând numeroase articole și studii din domeniu.
- Relația doză - efect în cancerulpulmonar al minerilor din minele de uraniu, în colaborare cu I. Bottger, Gh. Dincă și C. Popa.
- Studiul activității proliferative a măduvei osoase hematogene la minerii din minele de uraniu (M. Stanciu, El. Bottger).
- Expunerea la radon și mortalitatea prin cancer pulmonar la minerii dintr-o mină de uraniu, în colaborare cu Gh. Dincă, C. Popa, P. Ionașu și V. Hora.
Gheorghe TurleS-a născut în satul Stâncești în anul 1933, inginer mecanic și absolvent al Facultății de Economie și studii postuniversitare de chimie.
A fost inginer șef la Întreprinderea Mecanică unde a lucrat în domeniul cercetării cu succese de excepție. Cele mai importante lucrări de cercetare cu aplicație practică sunt:
- Studiu de dezvoltare a întreprinderii pe anii 1960-1965
- Instalații de distribuire prin conducte a aerului comprimat, a oxigenului și acetilenei
- Tipizat utilaj de transport continuu
A coordonat activitatea de proiectare constructivă și tehnologică în perioada în care s-au introdus în producție instalația de brichetare a șpanului, utilaje de foraj, cilindrii hidraulici și utilaje de transport la sol.

Sursa: MONOGRAFIE ȘTEI – 500 DE ANI –  IOAN SIMEDRE

3,335 afișări, 2 afișări azi

FacebookTwitterEmailPrintdistribuie

One thought on “Personalități din Ștei

  1. Io spune:

    Baietii, tata si-a dat doctoratul in in alta zona!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Name *
Email *
Website

 

Sondaj

Ce părere aveți despre activitatea Primăriei Ștei

View Results

Loading ... Loading ...

Cine este online

1 vizitatori online acum